WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en interne toezichthouders (toezichthoudende topfunctionarissen) mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten daarnaast jaarlijks deze gegevens openbaar maken. Hieronder vindt u onze jaarrekening en de rekentool WNT van 2021

Jaarrekening Stichting Betach 2021

Rekentool WNT 2021

DONEREN

Uw donatie of gift aan Stichting Betach hebben we hard nodig! Elke bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

Wilt u doneren? Klik hier voor meer informatie.

LAATSTE NIEUWS

Schuur verbouwing

Opening nieuwbouw