CERTIFICERING

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt.

kwzbFederatie Landbouw en Zorg
Zorgboerderijen verdienen meer promotie en vragen
de toekomstige financieringsmogelijkheden (AWBZ, WMO,
gemeenten) veel aandacht. Boeren krijgen als zorgbedrijf
te maken met allerlei belemmerende regelgeving. Ook vragen nieuwe doelgroepen, zoals ouderen, jongeren uit de jeugdzorg of mensen met een burn-out, veel tijd en investering.

Veel van genoemde zaken moeten lokaal of regionaal worden
opgelost door regionale verenigingen en stichtingen ed. van zorgboeren, door
zorginstellingen, zorgkantoren en bijvoorbeeld MEE’s. Een aantal zaken kan echter beter landelijk gecoördineerd worden aangepakt. Hiervoor staat de Federatie Landbouw en Zorg.

In januari 2014 is het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” aan de zorgboerderij Stichting Betach verleend. De certificering omvat de dagbesteding, logeer-, crisis- en vakantieopvang en kortdurend verblijf. “Wonen” is geen onderdeel van de certificering.

zbbezigZorgboeren BEZIG
BEZIG is een vereniging van bijna 60 zorgboerderijen in de Gelderse Vallei en de Veluwe, die zorg verleent aan verschillende doelgroepen. Dat gebeurt middels een PGB of Zorg in Natura (ZIN). Soms ook via onderaannemerschap voor een zorginstelling.

Jaarlijks wordt er meerdere keren een ledenvergadering georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, elkaar op de hoogte houden van algemene ontwikkelingen, etc. Ook wordt er regelmatig iemand uitgenodigd om een workshop te geven over tal van onderwerpen: veiligheid, intervisie, agressiviteit op de zorgboerderij, etc. Ook buiten de bijeenkomsten organiseren we naar behoefte cursussen/trainingen voor onze leden.

De vereniging BEZIG heeft ook een afvaardiging in de Federatie Landbouw en Zorg en kan daardoor ook op landelijk niveau haar steentje bijdragen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Er wordt verwacht van de leden dat zij werken volgens het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” wat door de Federatie Landbouw en Zorg onderhouden wordt.

zoonosenZoönosen
Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen. Elk jaar wordt het keurmerk gecontroleerd.

sbbSBB
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

DONEREN

Uw donatie of gift aan Stichting Betach hebben we hard nodig! Elke bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

Wilt u doneren? Klik dan hier om het donatieformulier in te vullen.

LAATSTE NIEUWS