CERTIFICERING

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt.

kwzbFederatie Landbouw en Zorg
Met de groei van het aantal zorg boerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Ruim zeshonderd zorgboerderijen dragen dit keurmerk.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. Het maakt dat de zorgboerderij zich volledig bewust is waar het bij de zorgverlening aan kwetsbare mensen om gaat.

In januari 2014 is het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” aan zorgboerderij Betach verleend. De certificering omvat de dagbesteding, logeer-, crisis- en vakantieopvang en kortdurend verblijf. Het keurmerk op “Wonen” is in september 2018 aan de certificering toegevoegd.

zbbezigCoöperatie Boer en Zorg
Betach is aangesloten bij coöperatie Boer en Zorg (CBZ).
CBZ is de zorg-inkoper voor vele zorgboerderijen in een groot deel van Nederland. CBZ levert zorg middels de zogeheten Zorg in natura (ZIN) methode, direct via de grote zorgkantoren in ons land. Doordat Betach zich heeft aangesloten bij deze coöperatie kan Betach ook ZIN leveren. CBZ verzorgt tevens de deskundigheidsbevordering van de aangesloten zorgboerderijen.

zbbezigZorgboeren BEZIG
BEZIG is een vereniging van bijna 60 zorgboerderijen in de Gelderse Vallei en de Veluwe, die zorg verleent aan verschillende doelgroepen. Dat gebeurt middels een PGB of Zorg in Natura (ZIN). Soms ook via onderaannemer-schap voor een zorginstelling.

Jaarlijks wordt er meerdere keren een ledenvergadering georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, elkaar op de hoogte houden van algemene ontwikkelingen, etc. Ook wordt er regelmatig iemand uitgenodigd om een workshop te geven over tal van onderwerpen: veiligheid, intervisie, agressiviteit op de zorgboerderij, etc. Buiten deze bijeenkomsten organiseert BEZIG naar behoefte cursussen/trainingen en intervisie voor de leden.

De vereniging BEZIG heeft ook een afvaardiging in de Federatie Landbouw en Zorg en kan daardoor ook op landelijk niveau haar steentje bijdragen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Er wordt verwacht van de leden dat zij werken volgens het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” wat door de Federatie Landbouw en Zorg onderhouden wordt.

zoonosenZoönosen
Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen geconfron-teerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat we maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen. Elk jaar wordt het keurmerk gecontroleerd.

sbbSBB
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

DONEREN

Uw donatie of gift aan Stichting Betach hebben we hard nodig! Elke bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

Wilt u doneren? Klik hier voor meer informatie.

LAATSTE NIEUWS

Schuur verbouwing

Opening nieuwbouw