DOEL, VISIE EN MISSIE

DOEL, VISIE EN MISSIE

Doel
Betach stelt zich ten doel mee te helpen aan de verbetering van dedoel_visie_missie
levenskwaliteit van normaal tot hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), orthopedagogische en psychische noden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van naschoolse opvang, dagbesteding en door het aanbieden van beschermde woonplekken.

Visie
Betach biedt activiteiten en woonbegeleiding aan, waarbij de relaties tussen mensen, dieren en natuur centraal staan. Het verzorgen van dieren en het contact hebben met dieren en mensen, zijn voor Betach aanknopings-punten om op een laagdrempelige en deskundige wijze te werken aan doelen op psychologisch en sociaal vlak.

Missie
De medewerkers van Betach bieden vanuit een persoonlijke betrokkenheid een warme, veilige (woon)plek voor deze kinderen en (jong)volwassenen en bieden zo nodig steun aan de mantelzorger. Op deze plek worden de zorgvragers ondersteund in het verkrijgen van meer sturing op en verantwoordelijkheid in hun leven.

DONEREN

Uw donatie of gift aan Stichting Betach hebben we hard nodig! Elke bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

Wilt u doneren? Klik hier voor meer informatie.

LAATSTE NIEUWS

Schuur verbouwing

Opening nieuwbouw