MEDEWERKERS

MEDEWERKERS

Betach heeft een team van zeer betrokken en bewogen medewerkers in dienst. Elke medewerker heeft een zorg gerelateerde opleiding voltooid, of is studerend daarvoor. Behalve dat een ter zake kundige CV belangrijk is, hechten we zeker zoveel waarde aan de persoonlijkheid van de medewerker. We spreken nog net niet over een roeping, maar een ‘9 tot 5’ mentaliteit past niet binnen de organisatie. Diverse medewerkers zijn, behalve vakkundig, ook heel creatief en, weten goed om te gaan met onverwachte situaties. Ze houden ervan om voor-te-denken. In veel situaties is ná-denken te laat. Onze doelgroep houdt van duidelijke structuren.

De dagelijkse gang van zaken wordt door onderstaande functies ingevuld:

 • Zorgcoördinatie
  • Betach heeft twee zorgcoördinatoren aangesteld.
   • Eén voor de woonbegeleiding en de volwassen dagbesteding
   • Eén voor de dagbesteding van kinderen
 • Woonbegeleiders
  • Betach heeft 5 woonbegeleiders in dienst
   • Elke woonbegeleiders in van tenminste 1 bewoner de persoonlijk begeleider.
   • Elke woonbegeleider heeft ook slaapwacht, binnen een daarvoor geldend rooster
 • Begeleider dagbesteding
  • Betach heeft 5 begeleiders in dienst die worden ingezet voor de dagbesteding van volwassenen, waaronder de bewoners.
   • Elke begeleider heeft tenminste een MBO diploma, en sommigen hebben een HBO opleiding afgerond.
   • Twee van deze vijf zijn ‘speciaal’ aangesteld om de kinderen te begeleiden. Zij begeleiden geen bewoners en volwassen dagbesteders.
 • Kwaliteit & Preventie medewerker
  • Deze medewerker bewaakt de kwaliteit van de geboden zorg a.d.h.v. het Elektronisch Kwaliteitssysteem (KWAPP).
  • Zij houdt tevens het Elektronisch cliënten Dossier (ECD) op orde, alsmede de dagelijkse planning van de werkzaamheden.
 • Vrijwilliger
  • Als vrijwilliger kun je in heel veel verschillende werkzaamheden aan de gang.
   Zo is er:

   • Een vrijwilliger voor het avondprogramma. Zij werkt mee met de woonbegeleider om te helpen koken (voor de bewoners) eet mee en neemt deel aan het geboden avondprogramma
   • Een vrijwilliger doet op en rond het erf allerlei klussen. Zoals reparatie van omheining, tuin onderhoudt, onderhoud aan de gebouwen etc.
 • Zorgboerin en Zorgboer
  • Dit echtpaar woont op de locatie, doet een aantal slaapwachten per week en zijn verder betrokken bij veel boven omschreven taken. Ook zijn zij, in 2011, de grondleggers van de stichting.

DONEREN

Uw donatie of gift aan Stichting Betach hebben we hard nodig! Elke bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

Wilt u doneren? Klik hier voor meer informatie.

LAATSTE NIEUWS

Schuur verbouwing

Opening nieuwbouw